Læs mere om skolens sjæl, studieretninger, fester, sport, galla, kollegium og meget mere...

Hver elev vælger en studieretning, som kan være naturfaglig, samfundsfaglig, sproglig eller kunstnerisk.


Matematik

Fysik

Kemi

A

A/B

A/B

Fælles for Science studieretningerne er matematik A. Du har desuden mulighed for at kombinere fagene på forskellig vis: fysik A og kemi B, kemi A og fysik B samt fysik B og kemi B.

Enkeltvist og i samarbejde får du med fysik og kemi en dybere indsigt i, hvordan verden fungerer – fra de allermindste partikler til universet i sin helhed. I matematik får du en omfattende teoretisk basisviden om matematiske begreber og metoder samtidig med, at den bringes i anvendelse i fysik og kemi.

Science studieretningerne giver dig et solidt naturvidenskabeligt fundament med henblik på en videregående naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller teknisk uddannelse.


Bioteknologi 

Matematik

Fysik

A

A

B

Bioteknologi er teknologi baseret på biologisk viden. I denne studieretning lærer du derfor om kemiske og biologiske processer og om, hvordan levende organismer benyttes forskningsmæssigt og industrielt. Med faget matematik opnår du en omfattende teoretisk basisviden, som bringes i spil i fagene bioteknologi og fysik.

Bioteknologi studieretningen giver dig en solid naturvidenskabelig grunduddannelse, og du vil være godt klædt på med henblik på en videregående naturvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse.


Samfundsfag 

Matematik

A

A

Interesserer du dig for den politiske og økonomiske udvikling i Danmark og resten af verden, så er dette studieretningen for dig! I samarbejdet mellem fagene samfundsfag og matematik får du en række redskaber til at analysere f.eks. international politik, demokrati, velfærd, politiske beslutninger, beslutningsprocesser og deres betydning for samfundet.

Studieretningen "Politik & Økonomi" giver dig et solidt fundament for en videregående uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige og/eller økonomiske område.


Samfundsfag

Engelsk

A

A

Hvis du er globalt orienteret, så er denne studieretning perfekt til dig. I samfundsfag fokuserer der på såvel danske som internationale forhold, og sammen med engelsk er der rig mulighed for at fordybe sig i internationale problemstillinger. Der arbejdes bl.a. med sammenligninger af danske, europæiske og amerikanske samfundsforhold.

Studieretningen givet et solidt fundament for en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse.


Latin

Græsk

A

A

Klassikerlinjen er en supersproglig studieretning, hvor du får 4 sprog: Latin, Græsk, Engelsk samt et fremmedsprog du selv vælger. Klassikerlinjen er for dig, der er interesseret i de antikke græske og romerske kulturer, og hvordan disse har formet den måde vi tænker på i den vestlige verden i dag. Denne studieretning giver dig en grundig sproglig ballast, men samtidig også en solid ballast inden for kultur, filosofi, religion, samfund og historie. I denne studieretning får du fire fremmedsprog, da du ud over engelsk skal vælge yderligere et sprog på A- eller B-niveau. 


Engelsk

Spansk

Latin C

A

A

Der efterspørges i stigende grad medarbejdere med stærke sprogkundskaber. Det får du med denne studieretning, hvor de to mest talte sprog i verden indgår - nemlig Engelsk A og Spansk A. Desuden får du 1 års latin, som styrker dine generelle sproglige kompetencer og giver dig et solidt fundament for at lære andre sprog. 

Ud over studieretningsfagene skal du vælge yderligere et sprogfag. Du kan på VK vælge mellem tysk, fransk, italiensk og kinesisk. 

Sprogundervisningen gør dig ikke bare rigtig god til at kommunikere mundtligt og skriftligt på sprogene. Der arbejdes også med emner som levevilkår, kultur og identitet i og på tværs af landene. Du bliver med denne studieretning dermed særdeles godt rustet til at begå dig i en globaliseret verden og forstå fremmede kulturer. Hvis du ønsker at studere videre inden for fx sprog, journalistik, litteratur eller har en drøm om at studere eller arbejde internationalt kan dette være en oplagt studieretning for dig.


Tysk

Samfundsfag

A

A

Europalinjen er for dig, der er interesseret i den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling i Europa. Her vil vi især dykke ned i Tysklands rolle for Danmark og Europa. I samfundsfag får du en række redskaber til at analysere fx demokrati, politik, økonomi, velfærd og internationale forhold. I tysk får du en indgående forståelse af sprog, litteratur, kultur, samfund og historie i tysktalende lande. I denne studieretning har du tre sprog. Ud over tysk på A-niveau og engelsk på B-niveau, skal du vælge et fremmedsprog (fransk/italiensk/kinesisk/spansk). I studieretningen vil vi bl.a. arbejde med:

  • Kan Danmark og Tyskland hjælpe hinanden på vej mod en grøn omstilling?
  • Hvordan kan vi forklare den populistiske strømning i Tyskland – og resten af Europa?
  • Hvilken rolle spiller EU på den internationale scene i fremtiden?
  • Hvad betyder immigrationsbølgen for den nationale selvforståelse?

 

 


Musik

Engelsk

A

A

På den musisk–sproglige retning ser vi på historien, kulturen og livet fra en kunstnerisk vinkel - altså gennem litteratur, musik, maleri, film og teater. Du vil komme til at opleve, forstå og udtrykke dig om menneskelig eksistens og identitetsdannelse, som vi finder den beskrevet i kunstens verden. Du kan glæde dig til masser af praktisk musikudfoldelse, sammenspil, kor, stemmetræning, koncertarrangementer både på og uden for skolen samt en bred musikalsk indføring i teori, analyse og musikhistorie.

Der er ikke krav om specielle forkundskaber i musik.

Musik

Matematik

A

A

Den musik-matematiske studieretning henvender sig til dig, der gerne vil fordybe dig i musikken, og som også er matematisk interesseret. Du kommer til at beskæftige dig med musik både i teori og praksis, og du har både musik og matematik på højeste niveau. Du kan glæde dig til masser af praktisk musikudfoldelse, sammenspil, kor, stemmetræning, koncertarrangementer både på og uden for skolen samt en bred musikalsk indføring i teori, analyse og musikhistorie.

Der er ikke krav om specielle forkundskaber i musik.


Samfundsfag

Engelsk

A

A

Begge sportsstudieretninger er treårige og med samme høje faglige niveau og forventninger som skolens mange andre studieretninger. Forskellen er, at på Idrætsgymnasiet er sport og fysisk aktivet en integreret del af din skoledag med bl.a. morgentræning to gange om ugen. Begge studieretninger kan også vælges som almindelig studieretning uden morgentræning eller håndbold- og fodboldundervisning.  

Den samfundsvidenskabelige sportsstudieretning er for dig, der interesserer dig for sport og samfundet. Med samfundsfag og engelsk på A-niveau får man en solid grunduddannelse inden for danske som såvel internationale samfundsfaglige områder. 

Matematik

Fysik

Kemi

A

B

B

Begge sportsstudieretninger er treårige og med samme høje faglige niveau og forventninger som skolens mange andre studieretninger. Forskellen er, at på Idrætsgymnasiet er sport og fysisk aktivet en integreret del af din skoledag med bl.a. morgentræning to gange om ugen. Begge studieretninger kan også vælges som almindelig studieretning uden morgentræning eller håndbold- og fodboldundervisning.  

Den naturvidenskabelige sportsstudieretning er ideel, hvis du interesserer dig for kroppen og naturvidenskab generelt set.  Fysik og matematik giver dig baggrund for at forstå mange forhold i forbindelse med idræt. Med kemi på B-niveau har du adgang til en række naturvidenskabelige- og sundhedsfaglige videregående uddannelser.


Se vidoerne om de to studieretninger Science og Det Globale Samfund længere oppe. 


Social Studies

English

Mathematics 

A

A

B

The PreIB year is for students who are interested in the IB programme, but do not yet have the necessary 11 years of schooling or for other reasons are not prepared to enter the IB Diploma programme. The PreIB programme is equivalent to the first year in the Danish gymnasium (stx) and at the same time a preparation for the IB Diploma. All classes except Danish and the creative subject are taught in English. Non-Danish speakers or those who are still learning Danish will be in the Danish B class and taught Danish as a language – on your level. Students can later choose Danish B in the IB Diploma Programme in the next year.  

Engelsksproget valgfagsgymnasium. Læs meget mere om IB her.

Studieretningerne består af mindst ét fag på A-niveau - i nogle tilfælde af flere. Dine studieretningsfag spiller sammen på tværs af undervisningen. Udover dine studieretningsfag har du en række obligatoriske fag, et 2. fremmedsprog og valgfag.

Du kan læse mere om de mange studieretninger, fagene og deres indhold ovenfor. 

Er du nysgerrig på, hvordan du kan sammensætte din studieretning med studieretningsfag, 2. fremmedsprog og valgfag, kan du prøve vores studieretningsprogram