Læs mere om skolens sjæl, studieretninger, fester, sport, galla, kollegium og meget mere...

Confucius Classroom

Confucius Classroom er et helt unikt tilbud, hvor elever med kinesisk får mulighed for at få et stipendiat til et eller to semestres studieophold på Beijing Normal University med alt betalt. Viborg Katedralskole er ét af kun fem gymnasier i Danmark, der er med i Confucius Classroom.

Elever udenfor

Confucius Classroom på VK er et samarbejde mellem Viborg Katedralskole og det kinesiske Kulturinstitut, Confucius Institute ved Aalborg Universitet. Gennem samarbejdet får Viborg Katedralskole adgang til en række ressourcer, så som lærebogsmateriale, deltagelse i kurser i kinesisk kultur og historie, mulighed for besøg af gæsteundervisere fra Kina samt efteruddannelse af skolens lærere. Ydermere giver samarbejdet Viborg Katedralskole mulighed for at sende elever med kinesisk på et betalt 2-ugers sprogskoleophold i sommerferien på Beijing Normal University i Kina, ligesom enkelte elever kan få tildelt et stipendiat til Beijing Normal University.

Cambridge Certificate

Viborg Katedralskole tilbyder særligt interesserede elever mulighed for at udvide deres engelskkundskaber med henblik på studie- og karriereophold i den engelsktalende verden.

Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) er en internationalt anerkendt eksamen for alle, der ikke har engelsk som modersmål. CAE-certifikatet giver adgangsmuligheder til over 3000 universiteter og højere læreanstalter i den engelsksprogede verden, samt fordele i kampen om attraktive udenlandske arbejdspladser.

Koncentrerede elever

Niveaumæssigt er Cambridge Certificate af en sværhedsgrad, der svarer til 3g, men af praktiske årsager vil man skulle gå til eksamen allerede i november/december 3.g. Du kan tage testen her, hvis du vil se, om dine engelskkundskaber er på niveau med, hvad der forventes. Undervisningen er gratis og ligger uden for det normale skema. Betaling for tilmelding til eksamen er derimod elevens eget ansvar og udgør en udgift på ca. 2200 kr.

Vil du vide mere, kan du klikke her eller kontakte Rikke Fjellerup rf@slet-dette.vibkat.dk eller Rikke Bramming rb@slet-dette.vibkat.dk

Studierejser

I 1.g rejser du i dit 2. fremmedsprog - det vil sige at rejsen her går til et land, hvor dit 2. fremmedsprog tales. Eksempelvis rejser elever med kinesisk til Kina, elever med spansk til Spanien, elever med tysk til Tyskland osv.. Dette er en fantastisk mulighed for både at opleve kulturen og befolkningen i det land, hvis sprog man er ved at lære, samt naturligvis at øve sit andet fremmedsprog under autentiske forhold.

Viborg Katedralskole

I 2.g rejser du sammen med klassen, typisk med udgangspunkt i dine studieretningsfag, hvor destinationerne kan variere mellem lande som USA, europæiske storbyer som Barcelona og naturrige områder som Island. Sprogrejser og studierejser skaber et helt særligt sammenhold i både sprogklassen og stamklassen.

Internationalt skolesamarbejde

Viborg Katedralskole har igennem snart mange år samarbejdet med Georg August Universität i Göttingen. Hvert år modtager VK 2-3 studerende fra universitetet, der i en to ugers periode underviser på skolens tyskhold. Katedralskolens tyskelever får her en fin mulighed for direkte kontakt med tysk sprog og kultur.

Elever udenfor

Herudover er der udveksling med skoler i Italien, Frankrig, Kina og Spanien. Viborg Katedralskole har bl.a. en samarbejdsaftale med IES Cervantes gymnasiet i Madrid. Der er udveksling skolerne imellem med både besøg og genbesøg af skolens elever og lærere. Samarbejdet omhandler bl.a. et projekt i filosofi vedr. den spanske filosof Ortega y Gasset og vores danske filosof Søren Kierkegaard. Eleverne kommunikerer med hinanden elektronisk forud for besøgene om filosofiske emner.

Udvekslingselever

På Viborg Katedralskole har vi en lang tradition for at tage imod udvekslingselever fra mange forskellige lande i verden. Hvert år har vi fornøjelsen af 5-7 elever, hvilket er en stor gevinst for skolen - og samtidig tager udvekslingseleverne forhåbentlig gode erfaringer og minder med sig fra opholdet i Danmark.