2018

Sommereksamen og årsprøver afvikles i perioden 24/5-2018 til 27/6-2018

Den 16/5-2018 offentliggøres alle skriftlige eksamener samt mundtlige eksamener, der ligger før den 30/5-2018. Offentliggørelsen sker på lectio

Den 23/5-2018 offentliggøres hele eksamensplanen. Offentliggørelsen sker på lectio.

For alle 3g’er ligger den sidste eksamen i perioden 25/6-2018 til 27/6-2018

Fredag den 29/6-2018 kl. 10.00 er der dimission

1g Information om eksamen og prøver

2g3g Information om eksamen og prøver