Junior Talent

I en almindelig grundskoleklasse i folkeskolen sidder der elever, der har evner og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser. Junior Talent er et tilbud, som giver disse talenter mulighed for nye, faglige udfordringer.

Junior Talent inspirerer og udfordrer de dygtigste og mest engagerede grundskoleelever fagligt, udvikler og styrker deres akademiske potentiale samt forbereder dem på valg af ungdomsuddannelse. Vi tilbyder en anderledes, talentorienteret brobygning mellem grundskolen og gymnasiet.

Eleverne deltager i løbet af foråret i 8. klasse og efteråret i 9. klasse i fem obligatoriske seminarer indenfor forskellige fagområder. Junior Talent tilbyder et bredt sammensat fagligt program, så man som deltager udvikler sine interesser og talenter indenfor både samfundsfaglige, humanistiske og naturvidenskabelige discipliner. Dermed bliver deltagerne bedre i stand til at foretage kvalificerede og velovervejede valg omkring fremtiden

Seminarerne afvikles på Viborg Katedralskole, normalt fra kl. 8-14. Dagene er planlagt med udfordrende og afvekslende indhold, som pirrer elevernes naturlige nysgerrighed. Derudover tilbydes eleverne at deltage i frivillige arrangementer. Deltagelse i Junior Talent vil erstatte en del af elevernes introduktions- og brobygningsundervisning. Læs mere om Junior Talent på Viborg Katedralskole her.

Gymnasietalent

Skal du i 8. eller 9. klasse til næste år? Har du talent og viljen til at yde en ekstra indsats? Har du "kloge hænder" eller et "klogt hoved", og er du særligt dygtig i et fag? Så har Viborg Kommune, Viborg Ungdomsskole og Viborg Katedralskole et katalog over kreative og boglige valgfag til dig.

Gymnasietalent på Viborg Katedralskole er ét af disse tilbud.

Valgfaget giver dig mulighed for at udfolde dit talent og blive endnu dygtigere. Du skal altså have lyst til at give den en ekstra skalle for at se, hvor langt dit talent rækker.

Valgfaget foregår på Viborg Katedralskole. I stedet for at følge et valgfag på din egen skole følger du istedet Gymnasietalent på Viborg Katedralskole. Har du mere end 7 kilometer hen til skolen, kan du få dine udgifter til offentlig transport dækket af Viborg Ungdomsskole, når du køber et 10-turskort.

Valgfaget ligger onsdag eftermiddag. Den enkelte undervisningsgang varer 2 timer, og hele forløbet er på 60 timer.

Er du interesseret i Gymnasietalent Viborg Katedralskole, så snak med din klasselærer, om det kunne være noget for dig. Det er også din klasselærer, som skal indstille dig. Du skal udfylde ansøgningsskema sammen med dine forældre og aflevere det til din klasselærer. Herefter vil Viborg Ungdomsskole behandle din ansøgning.

Du får at vide, om du er optaget umiddelbart efter, at Ungdomsskolen har modtaget din ansøgning. Har du spørgsmål, kan du kontakte Kurt Vestergaard fra Viborg Ungdomsskole på kuv@slet-dette.viborg.dk eller Carsten H. Søndergaard, uddannelseschef på Viborg Katedralskole på cs@slet-dette.vibkat.dk

Viborg Katedralskoles talenttilbud er opbygget som tre tematiske forløb à hver 20 timer.

Ordet matematik har græsk oprindelse og betyder oprindeligt at være glad for at lære. I matematik leder vi efter mønstre og strukturer, og matematik kan derfor anvendes i mange sammenhænge. I gymnasiet anvendes matematik i samspil med både naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag. I fysik bruges matematik f.eks. til at behandle forsøgsresultater, og i samfundsfag er matematik uundværlig, når man skal analysere tal fra f.eks. meningsmålinger.

Gymnasiematematik er noget for dig, hvis du er glad for at lære - har mod på større faglige udfordringer - og kan lide selv at løse en opgave i stedet for at få svaret.

Allerede de allertidligste mennesker har lagt mærke til og tænkt over de himmellegemer, der kan ses med det blotte øje: Solen, Månen, planeter, stjerner og til tider kometer og stjerneskud. Astronomi regnes derfor for verdens ældste videnskab. I dette forløb vil du få svar på spørgsmål som:

Hvordan er universet opbygget? Hvad er lysår, supernovaer og sorte huller? Hvordan foregik månelandingerne og har de virkelig fundet sted? En del af undervisningen vil foregå i skolens observatorium. Her skal vi se, hvad der er aktuelt på stjernehimlen. Her kan du f.eks. se Jupiters måner, Venus' faser og kratere på månens overflade.

Kan man skabe fred og sikkerhed med våben? Hvornår er krig lovlig? Hvad styrer en stats udenrigs- og sikkerhedspolitik? Hvad giver magt i international politik? Kan USA bevare sin magtstatus? Vi analyserer en række aktuelle konflikter i verden netop nu:

Ukraine: første krig i Europa i 15 år og med Rusland der truer hele Østeuropa / Irak: massedrab begået af bevægelsen Islamisk Stat / Sudan: etniske nedslagtninger af landsbyer. Titusindvis af døde / Syrien: borgerkrig med en humanitær katastrofe til følge med hundredetusinder døde og millioner af flygtninge.

I dette forløb vil du få indblik i de vigtigste forklaringer på staters adfærd og du vil få indblik i, hvad magt er, og hvordan magten er fordelt i verden i dag.

Undervisningen foregår på Viborg Katedralskole og starter kl. 15.00 og slutter kl. 17.00. Kontakt uddannelseschef Carsten H. Søndergaard cs@vibkat.dk på Viborg Katedralskole, hvis du gerne vil vide mere.