For at blive optaget i gymnasiet (STX) skal du:

  • Have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have haft undervisning svarende til 9. klasse 
  • Søge om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse og dermed begynde i gymnasiet efter sommerferien samme år, som du har søgt. Skal du et år til udlandet på en uddannelsesinstitution, kan der være mulighed for dispensation
  • Bestå folkeskolens obligatoriske afgangseksamen med mindst 3 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Har du mellem 2 og 3 i gennemsnit, skal du til en vejledningssamtale med skolens rektor. 
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) efter gældende regler. 
  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse af din UU-vejleder eller rektor (eller opnå mindst 6 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen).
  • Senest 1. marts sende din ansøgning og din studievalgsportfolie via www.optagelse.dk


Har du gået i 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du foruden ovenstående have modtaget undervisning og aflagt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Gruppearbejde

Senest 1. maj vil du få besked om, hvilket gymnasium der har reserveret plads til dig. Du vil så vidt muligt få plads på din 1. prioritet. Hvis du opfylder adgangsforudsætningerne, vil du blive optaget på det gymnasium, hvor der er reserveret plads til dig.  

Hvis du ikke umiddelbart opfylder kravene ovenforhar du mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering. Du vil her skulle til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale på degymnasium, du har søgt som 1. prioritet.  

Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve på 9. klasses niveau med opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Besvarelsen bedømmes med bestået/ikke-bestået. Den tidlige optagelsesprøve, som benyttes for de fleste, som skal optages efter en konkret vurdering, ligger typisk i juni. Den sene optagelsesprøve ligger i starten af august. Du kan læse mere om optagelsesreglerne her.