Læs mere om skolens sjæl, studieretninger, fester, sport, galla, kollegium og meget mere...

Alment dannende og studieforberedende

Stx-uddannelsen gennemføres med vægt på det alment dannende og studieforberedende.

Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene, og eleverne skal opnå almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre videregående uddannelse.

DET ALMENE GYMNASIUM

Obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag på stx-uddannelsen

Hver elev vælger efter grundforløbet (se nedenfor) en bestemt studieretning, som indeholder to til tre fag i kombination. Disse fag skal samarbejde løbende igennem uddannelsen.

Obligatoriske fag

Stx-uddannelsen rummer herudover en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på mindst dette niveau:


  • A-niveau: dansk og historie
  • B-niveau: engelsk, 2. fremmedsprog samt mindst ét af de naturvidenskabelige fag
  • C-niveau: fysik, oldtidskundskab, idræt, matematik, samfundsfag, religion, mindst ét kunstnerisk fag samt mindst to af de øvrige naturvidenskabelige fag
  • Afhængigt af valg af fremmedsprog og studieretning, vælges der også et eller flere valgfag

De kunstneriske fag er musik, billedkunst, dramatik og mediefag. De naturvidenskabelige fag er fysik, kemi, biologi og naturgeografi.

Eleverne kan vælge 2. fremmedsprog på begyndersprog, som er på A-niveau, eller fortsættersprog, som er på enten B- eller A-niveau. Begyndersprog er fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk, og de to klassiske sprog græsk og latin. Fortsættersprog er fransk og tysk. 

Du kan finde en liste over alle fagene på stx-uddannelsen (2017)

Det fulde regelsæt for fagenes sammensætning finder du her. Derudover kan du læse en uddybende forklaring af reglerne på UddannelsesGuiden.dk

Grundforløbet

Stx-uddannelsen indledes med et grundforløb på 3 måneder, hvor eleverne blandt andet danner sig et overblik over uddannelsens forskellige fagområder og arbejdsmetoder. Det gøres igennem to introducerende forløb: naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. Grundforløbet skal danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning samt basis for udvikling af elevernes almendannelse.

Studieretninger

Hver elev vælger en studieretning, som kan være naturfaglig, samfundsfaglig eller humanistisk, herunder også kunstnerisk. Studieretningsforløbet vil, ud over de obligatoriske fag, 2. fremmedsprog og valgfag, indeholde mindst ét studieretningsfag på A-niveau. Forløbet vil danne ramme om samspillet mellem fagene med udgangspunkt i studieretningens fokus.