Studievejledning

Til hver klasse er der knyttet en studievejleder, der følger klassen igennem alle tre år. Studievejlederens vigtigste opgave er at hjælpe og støtte elever til at gennemføre gymnasieuddannelsen, selvfølgelig i tæt samarbejde med teamet og faglærerne. Særligt har studievejlederne fokus på elevernes fremmøde og trivsel. Elever kan altid kontakte deres studievejleder eller kigge forbi studievejledningen.

Trappe

Lektiecafé

Fire dage om ugen er der lektiecafé i biblioteket, hvor der er faglærere tilstede, som gerne vil hjælpe med lektier og opgaver. Der bliver hygget og arbejdet med lektierne i en afslappet stemning. Alle er velkomne!

På skolens bibliotek:
Mandag kl. 14-16: naturvidenskab/samf.
Tirsdag kl. 14-16: naturvidenskab/humaniora
Onsdag kl. 14-17: naturvidenskab/humaniora
Torsdag kl. 14-17: naturvidenskab

På kollegiet:
Tirsdag: kl. 18.30-20.30
Torsdag: kl. 18.30-20.30

Eksamen

Læsevejledning

Til hver klasse er der knyttet en læsevejleder, der følger klassen igennem alle tre år. Læsevejlederen støtter særligt de ordblinde elever og elever med særlige udfordringer, men læsevejlederen afholder også læsehastighedskurser for alle i klassen. Alle kan kontakte deres læsevejleder.

Henvend dig til Rikke Fjellerup, Anne Zimmer eller Tine Nørgaard Bech på: rf@vibkat.dk - az@vibkat.dk eller tb@vibkat.dk. Læs folderen om læsevejledning ved at klikke her.

Matematikhjælp

Vi har forskellige særlige tilbud og forsøg i gang med matematik. Allerede i grundforløbet screenes alle elever for at kunne målrette undervisningen, og elever med udfordringer i matematik har mulighed for at deltage i særlige forløb og kurser.

Mentorordning

Nogle elever vil desværre opleve perioder, hvor det af forskellige årsager kan være ekstra svært at få livet som ung til at hænge sammen. Her kan det for nogen være en hjælp at få en mentor at tale med. En mentor som kan hjælpe med at strukturere og støtte. 

Psykologordning

Vi har indgået et samarbejde med PsykologCentret Viborg & Skive. Dette giver os mulighed for at tilbyde elever, der har brug for det, et kortere individuelt psykologforløb eller et gruppeforløb. Et sådant forløb har til formål at give eleverne værktøjer og redskaber til at håndtere de udfordringer, den enkelte måtte opleve. Tilmelding til psykologforløb sker gennem din studievejleder.