Lovgrundlaget for STX-uddannelsen

Efter endt uddannelse

Fravær

2017-2018:
Det samlede fysiske fravær for skoleåret 2017-18 var 6,49%.
Det samlede skriftlige fravær for skoleåret 2017-18 var 6,52%.
Når vi fremover kun kan benytte 0% eller 100% fravær, så må vi forvente, at fraværsprocenten stiger - også selvom fraværet falder.

Målsætning for 2019-20:
Gruppen af elever med mellem 5% og 10% fravær udgør i øjeblikket 29%. I det kommende skoleår vil vi arbejde på at nedbringe fraværet i den gruppe således, at flere elever fra den gruppe kommer under 5% fravær. Måltallet for det kommende skoleår 2019-20 skal være, at maksimalt 25% af eleverne har mellem 5% og 10% fravær. Herved vil vi nedbringe institutionens samlede fravær i det kommende skoleår.