Elevtrivselsundersøgelse (2014)

Svarprocent

Svarprocent: 97% (930 besvarelser ud af 961 mulige). Med så høj en svarprocent udgør resultaterne i den gennemførte undersøgelse et særdeles godt fundament for det videre arbejde. 

Elevtrivsel på Viborg Katedralskole

Undersøgelsen afspejler en meget tilfredsstillende elevtrivsel på Viborg Katedralskole. Den overordnede elevtrivsel er et gennemsnit af følgende tre spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?", "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" og "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?". Her vurderer skolens elever skolen til samlet 77 (altså i intervallet "God vurdering"). Landsgennemsnittet er 76.

82% af Katedralskolens elever betegnes i undersøgelsen som ambassadører for skolen, her er landsgennemsnittet 76%.

"Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte".

Sammenligning med elevtrivselsundersøgelsen 2010

Sammenligning på udvalgte parametre
2014
2010
Svarprocent
97%
92%
Overordnet elevtrivsel
77%
78%
"Ambassadører"
82%
82%
Organisering
70%
75%
Undervisere
73%
73%
Undervisning
63%
67%
Socialt miljø
74%
76%
Fysisk miljø
69%
69%
Egen motivation
85%
84%
Udstyr & materialer
74%
70%