2020

Sommereksamen og årsprøver afvikles i perioden 17/5-2020 til 24/6-2020

Den 11/5-2020 offentliggøres alle skriftlige eksamener samt mundtlige eksamener og årsprøver. Offentliggørelsen sker på Lectio.

Den 18/5-2020 offentliggøres hele eksamensplanen med de eksaminer, der ikke afholdes grundet COVID-19. Offentliggørelsen sker på Lectio.

For alle 3g’er ligger den sidste eksamen i perioden 22/6-2020 til 24/6-2020

Der er dimission d. 26/6-2020. Info følger. 

1g og 2g Information om eksamen og prøver

3g Information om eksamen og prøver