På den enkelte institution har institutionens bestyrelse ansvaret for, at aktiviteterne på skolen varetages i overensstemmelse med de mål, rammer og vilkår, der er fastsat i de relevante love og bekendtgørelser. Bestyrelsen ansætter skolens leder, som har ansvaret for skolens daglige drift.  Bestyrelsen træffer inden for de rammer, der er fastsat i love og bekendtgørelser, beslutning om blandt andet skolens udbud af studieretninger. Bestyrelsen fastsætter skolens kapacitet - det vil sige det antal elever, skolen kan optage.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Esben Hvam
Email: JonEsbenHvam@slet-dette.VestreLandsret.dk / esbenhvam@slet-dette.hotmail.com 
Mobil: 2971 7334 

Næstformand: Peter Rasmussen
Email: pr1@slet-dette.viborg.dk / skole.overlund@slet-dette.viborg.dk
Mobil: 28897470
 
Bent Hansen
Email: bent.hansen48@slet-dette.outlook.dk
Mobil: 40303707
 
Annette Rasmussen
Email: anra@slet-dette.learning.aau.dk
Mobil: 2398 8872

Niels Christian Nielsen
Email: dean.scitech@slet-dette.au.dk
Telefon: 8715 5913, Mobil: 2899 2541
 
Anne Mette Kleis-Kristoffersen
Email: am@slet-dette.kleis-kristoffersen.dk
Mobil: 2916 1150
 
Khalid Abdinuur Ow Yusuf Ige
Email: khalidabdinuur1@slet-dette.gmail.com
Mobil: 2076 8712
 
Noa Emilia Aarestrup Shifris
Email: noaemilia@slet-dette.gmail.com
Mobil: 27688443


Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder