På den enkelte institution har institutionens bestyrelse ansvaret for, at aktiviteterne på skolen varetages i overensstemmelse med de mål, rammer og vilkår, der er fastsat i de relevante love og bekendtgørelser. Bestyrelsen ansætter skolens leder, som har ansvaret for skolens daglige drift.  Bestyrelsen træffer inden for de rammer, der er fastsat i love og bekendtgørelser, beslutning om blandt andet skolens udbud af studieretninger. Bestyrelsen fastsætter skolens kapacitet - det vil sige det antal elever, skolen kan optage.

Bestyrelsesmedlemmer

Esben Hvam (formand) jonesbenhvam@slet-dette.vestrelandsret.dk

Jens Rohde jens.rohde@slet-dette.ft.dk

Tine Sommer ts@slet-dette.law.au.dk

Annette Rasmussen anra@hum.aau.dk

Claus Dithmer cd@slet-dette.vibkat.dk

Maria D. Aamand md@slet-dette.vibkat.dk

Oscar Lykkegaard Jakobsen oscarlykkegaard@slet-dette.gmail.com

 

 


Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder