Bliv klogere på kollegiets kerneværdier, fællesskabet, lektiecafé, faciliteter og meget mere...

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til optagelse på kollegiet kan hentes her. I bedes være opmærksomme på, at der er løbende optag og derfor tilrådes det at søge i god tid, for at øge mulighederne for at få blive optaget på kollegiet. 

Vejledende beregning 2021
OBS: Hvis forældrene har en samlet indkomst på 600.000 kr. eller derover efter fradrag for hjemmeboende børn u/18 år betales den maksimale opholdsafgit 3697 kr. (2021). Prisen for værelse i den nye bygning er kr. 600 dyrere. Hvis forældrene er skilt, udregnes opholdsafgiften ud fra den forældre, som eleven bor hos. Elever der er eller fylder 18 år i skoleåret betaler den maksimale opholdsafgift fra udgangen af det kvartal, eleven fylder 18 år. Opholdsafgiften skal betales hver måned, dog ikke i juli. Ved optagelse på kollegiet opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 2000. Eleven er ikke optaget, før beløbet er indbetalt. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved framelding. Ved manglende betaling af opholdsafgift vil man kunne blive bortvist fra kollegiet.

Du skal bruge tal fra skatteårsopgørelsen fra 2019.

Kostelev  
Personlig indkomst:
Positiv netto kapitalindkomst:
Aktieindkomst:
Far  
Personlig indkomst:
Positiv netto kapitalindkomst:
Aktieindkomst:
Mor  
Personlig indkomst:
Positiv netto kapitalindkomst:
Aktieindkomst:
Søskende  
Antal hjemmeboende søskende under 18:
Beregning:  
Indkomstgrundlag: 0
Fradrag for hjemmeboende søskende: 0
Korrigeret indkomstgrundlag: 0
Betaling for kollegieværelset: 1730