For at blive optaget i gymnasiet (STX) skal du:

  • Have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have haft undervisning svarende til 9. klasse
  • Søge om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse og dermed begynde i gymnasiet efter sommerferien samme år, som du har søgt. Skal du et år til udlandet på en uddannelsesinstitution, kan der være mulighed for dispensation
  • Bestå folkeskolens obligatoriske afgangseksamen med mindst 3 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Har du mellem 2 og 3 i gennemsnit, skal du til en vejledningssamtale med skolens rektor.
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) efter gældende regler.
  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse af din UU-vejleder eller rektor (eller opnå mindst 6 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen).
  • Senest 1. marts sende din ansøgning og din studievalgsportfolie via www.optagelse.dk

 

Har du gået i 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du foruden ovenstående have modtaget undervisning og aflagt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er i så fald gymnasiet (rektor), der skal vurdere og afgøre, om du kan optages - eventuelt efter en samtale og optagelsesprøve. Du kan læse mere om optagelsesreglerne her.

Optagelsesprøven indeholder en mundtlig prøve á 20 minutters varighed i hvert af fagene dansk, engelsk, matematik samt enten 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) eller fysik/kemi. Der gives en forberedelsestid på ca. 20 min. til dansk, engelsk og tysk/fransk. Prøverne vil være på 9. klasseprøves niveau.