Læs mere om skolens sjæl, studieretninger, fester, sport, galla, kollegium og meget mere...

Hver elev vælger en studieretning, som kan være naturfaglig, samfundsfaglig eller humanistisk, herunder også kunstnerisk. Studieretningsforløbet vil, ud over de obligatoriske fag, 2. fremmedsprog og valgfag, indeholde mindst ét studieretningsfag på A-niveau. Forløbet vil danne ramme om samspillet mellem fagene med udgangspunkt i studieretningens fokus.

Matematik

Fysik

Kemi

A

A/B

A/B

Fælles for Science studieretningerne er matematik A. Du har desuden mulighed for at kombinere fagene på forskellig vis: fysik A og kemi B, kemi A og fysik B samt fysik B og kemi B.

Enkeltvist og i samarbejde får du med fysik og kemi en dybere indsigt i, hvordan verden fungerer – fra de allermindste partikler til universet i sin helhed. I matematik får du en omfattende teoretisk basisviden om matematiske begreber og metoder samtidig med, at den bringes i anvendelse i fysik og kemi.

Science studieretningerne giver dig et solidt naturvidenskabeligt fundament med henblik på en videregående naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Bioteknologi 

Matematik

Fysik

A

A

B

Bioteknologi er teknologi baseret på biologisk viden. I denne studieretning lærer du derfor om kemiske og biologiske processer og om, hvordan levende organismer benyttes forskningsmæssigt og industrielt. Med faget matematik opnår du en omfattende teoretisk basisviden, som bringes i spil i fagene bioteknologi og fysik.

Bioteknologi studieretningen giver dig en solid naturvidenskabelig grunduddannelse, og du vil være godt klædt på med henblik på en videregående naturvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse.

Samfundsfag 

Matematik

A

A

Interesserer du dig for den politiske og økonomiske udvikling i Danmark og resten af verden, så er dette studieretningen for dig! I samarbejdet mellem fagene samfundsfag og matematik får du en række redskaber til at analysere f.eks. international politik, demokrati, velfærd, politiske beslutninger, beslutningsprocesser og deres betydning for samfundet.

Studieretningen "Politik & Økonomi" giver dig et solidt fundament for en videregående uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige og/eller økonomiske område.

Samfundsfag

Engelsk

A

A

Hvis du er globalt orienteret, så er denne studieretning perfekt til dig. I samfundsfag fokuserer der på såvel danske som internationale forhold, og sammen med engelsk er der rig mulighed for at fordybe sig i internationale problemstillinger. Der arbejdes bl.a. med sammenligninger af danske, europæiske og amerikanske samfundsforhold.

Studieretningen givet et solidt fundament for en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse.

Samfundsfag

Engelsk

A

A

Studieretningen er for dig, der er globalt orienteret og ønsker at blive undervist på engelsk i udvalgte fag (samfundsfag, engelsk, historie og religion). Du oplever en markant udvikling af dine engelskfaglige kompetencer såvel mundtligt som skriftligt, når der igennem uddannelsen arbejdes med særligt danske og amerikanske samfundsmæssige forhold. Studierejsen i denne studieretning går til USA.

Studieretningen Global Society Class giver den samme adgangskompetence til videregående uddannelser som alle andre studieretninger på gymnasiet, og er ideel hvis man ønsker et videre studieforløb i udlandet eller på engelsksprogede studier i Danmark.

Latin

Græsk

A

A

Klassikerlinjen er en supersproglig studieretning, hvor du får 4 sprog: Latin, Græsk, Engelsk samt et fremmedsprog du selv vælger. Klassikerlinjen er for dig, der er interesseret i de antikke græske og romerske kulturer, og hvordan disse har formet den måde vi tænker på i den vestlige verden i dag. Denne studieretning giver dig en grundig sproglig ballast, men samtidig også en solid ballast inden for kultur, filosofi, religion, samfund og historie. I denne studieretning får du fire fremmedsprog, da du ud over engelsk skal vælge yderligere et sprog på A- eller B-niveau. 

Engelsk

Spansk

Latin C

A

A

I denne studieretning indgår de to mest talte sprog i verden - nemlig Engelsk A og Spansk A - samt Latin C. Derudover skal du vælge et sprogfag: tyskB/franskB fortsætter eller fransk/italiensk/kinesisk begyndersprog. Der vil være mulighed for at vælge tysk op på A-niveau i 3.g. Sprogundervisningen indeholder ikke kun grammatik og gloser, men beskæftiger sig også med levevilkår, kultur og identitet i og på tværs af landene. 

Tysk

Samfundsfag

A

A

Europalinjen er for dig, der er interesseret i den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling i Europa. Her vil vi især dykke ned i Tysklands rolle for Danmark og Europa. I samfundsfag får du en række redskaber til at analysere fx demokrati, politik, økonomi, velfærd og internationale forhold. I tysk får du en indgående forståelse af sprog, litteratur, kultur, samfund og historie i tysktalende lande. I denne studieretning har du tre sprog. Ud over tysk på A-niveau og engelsk på B-niveau, skal du vælge et fremmedsprog (fransk/italiensk/kinesisk/spansk). I studieretningen vil vi bl.a. arbejde med:

  • Kan Danmark og Tyskland hjælpe hinanden på vej mod en grøn omstilling?
  • Hvordan kan vi forklare den populistiske strømning i Tyskland – og resten af Europa?
  • Hvilken rolle spiller EU på den internationale scene i fremtiden?
  • Hvad betyder immigrationsbølgen for den nationale selvforståelse?

 

 

Musik

Engelsk

A

A

På den musisk–sproglige retning ser vi på historien, kulturen og livet fra en kunstnerisk vinkel - altså gennem litteratur, musik, maleri, film og teater. Du vil komme til at opleve, forstå og udtrykke dig om menneskelig eksistens og identitetsdannelse, som vi finder den beskrevet i kunstens verden. Du kan glæde dig til masser af praktisk musikudfoldelse, sammenspil, kor, stemmetræning, koncertarrangementer både på og uden for skolen samt en bred musikalsk indføring i teori, analyse og musikhistorie.

Der er ikke krav om specielle forkundskaber i musik.

Musik

Matematik

A

A

Den musik-matematiske studieretning henvender sig til dig, der gerne vil fordybe dig i musikken, og som også er matematisk interesseret. Du kommer til at beskæftige dig med musik både i teori og praksis, og du har både musik og matematik på højeste niveau. Du kan glæde dig til masser af praktisk musikudfoldelse, sammenspil, kor, stemmetræning, koncertarrangementer både på og uden for skolen samt en bred musikalsk indføring i teori, analyse og musikhistorie.

Der er ikke krav om specielle forkundskaber i musik.

Samfundsfag

Engelsk

A

A

Begge sportsstudieretninger er treårige og med samme høje faglige niveau og forventninger som skolens mange andre studieretninger. Forskellen er, at på Idrætsgymnasiet er sport og fysisk aktivet en integreret del af din skoledag med bl.a. morgentræning to gange om ugen. Begge studieretninger kan også vælges som almindelig studieretning uden morgentræning eller håndbold- og fodboldundervisning.  

Den samfundsvidenskabelige sportsstudieretning er for dig, der interesserer dig for sport og samfundet. Med samfundsfag og engelsk på A-niveau får man en solid grunduddannelse inden for danske som såvel internationale samfundsfaglige områder. 

Matematik

Fysik

Kemi

A

B

B

Begge sportsstudieretninger er treårige og med samme høje faglige niveau og forventninger som skolens mange andre studieretninger. Forskellen er, at på Idrætsgymnasiet er sport og fysisk aktivet en integreret del af din skoledag med bl.a. morgentræning to gange om ugen. Begge studieretninger kan også vælges som almindelig studieretning uden morgentræning eller håndbold- og fodboldundervisning.  

Den naturvidenskabelige sportsstudieretning er ideel, hvis du interesserer dig for kroppen og naturvidenskab generelt set.  Fysik og matematik giver dig baggrund for at forstå mange forhold i forbindelse med idræt. Med kemi på B-niveau har du adgang til en række naturvidenskabelige- og sundhedsfaglige videregående uddannelser.

Social Studies

English

Mathematics 

A

A

B

The PreIB year is for students who are interested in the IB programme, but do not yet have the necessary 11 years of schooling or for other reasons are not prepared to enter the IB Diploma programme. The PreIB programme is equivalent to the first year in the Danish gymnasium (stx) and at the same time a preparation for the IB Diploma. All classes (except Danish) are taught in English, and the students are expected to communicate in English in all school-related activities. Non-Danish speakers will instead of regular Danish classes be offered a Danish for beginners course which takes place in the afternoons at the school.

Engelsksproget valgfagsgymnasium

SCIENCE FYSIK A

SCIENCE FYSIK B KEMI B

SCIENCE KEMI A

BIOTEK

POLITIK OG ØKONOMI

DET GLOBALE SAMFUND + GLOBAL SOCIETY CLASS

KLASSIKERLINJEN

VERDENSSPROG

EUROPALINJEN

MUSIKLINJE ENGELSK A

MUSIKLINJE MATEMATIK A

SPORTSLINJE SAMFUNDSFAG A

SPORTSLINJE SCIENCE