2019

Sommereksamen og årsprøver afvikles i perioden 20/5-2019 til 26/6-2019

Den 10/5-2019 offentliggøres alle skriftlige eksamener samt mundtlige eksamener, der ligger før den 24/5-2019. Offentliggørelsen sker på Lectio.

Den 16/5-2019 offentliggøres hele eksamensplanen. Offentliggørelsen sker på Lectio.

For alle 3g’er ligger den sidste eksamen i perioden 24/6-2019 til 26/6-2019

Fredag den 28/6-2019 kl. 10.00 er der dimission

1g Information om eksamen og prøver

2g3g Information om eksamen og prøver