Viborg Katedralskole er kendt for sit store elevengagement. Der er masser af elevorganisationer og aktiviteter ved siden af undervisningen.

Senatet

Skolens elevråd "Senatet" er en helt central organisation i skolens dagligdag, da den fungerer som bindeled mellem eleverne og skolens ledelse. Der holdes møder cirka en gang om måneden, hvor en repræsentant og en suppleant fra hver klasse deltager. Find "Senatet" på Facebook her.

Minerva

Festudvalget "Minerva" er med sin grundlæggelse i 1860 Danmarks ældste elevorganisation. Hvert skoleår arrangerer elevorganisationen fem fester: blomsterbal, broget, julebal, karnebal og prom. Til hver af festerne hører sig nogle traditioner til, men ofte er der også hyret en kunstner til festerne. En fast bestanddel til julebal og studenterfesten er lærerdiskoteket "Plader vi hader". Find "Minerva" på Facebook her.

Café

Café på VK arrangerer fem hyggelige caféer hvert skoleår. Caféerne foregår en fredag eftermiddag, hvor der efter skoletid serveres kolde øl og toast i enten Kentaurhaven eller kantinen. Find Café på Facebook her og følg dem på Instagram her

Grøn VK

Miljørådet "Grøn VK" er med deres vision "at give skolen en grøn og bæredygtig profil, i tæt samarbejde med alle skolens elever, lærere og personale" en aktiv medspiller i kampen om en mere bæredygtig verden. Elevorganisationen står bag en række miljøforbedrende initiativer: affaldssortering, loppemarked, mere undervisning om bæredygtighed, miljørigtig renovering af skolen og CO2-neutral hjemmeside. Siden maj 2014 har Viborg Katedralskole været "Grøn Gymnasieskole". Find "Grøn VK" på Facebook her.

Novus

VK har sin egen blog, NOVUS, hvor elever deler deres oplevelser og gode råd med resten af skolens elever. Læs bloggen her og find dem Facebook her.

Radio Wad-Up

VK´s egen "Radio Wad-Up" spiller musik i frikvartererne for eleverne i Kentaurhaven eller i kantinen, men også ved mange andre lejligheder, f.eks. café. Find "Radio Wad-Up" på Facebook her.  

International Club

International Club er en gruppe af udvekslingsstuderende og interesserede, der hylder det internationale og har fokus på at skabe sammenhold på tværs af nationaliteter. I årets løb mødes klubbens medlemmer til festlige events og hyggelige sammenkomster, f.eks. fællesspisning, en tur på skøjtebanen, bowling eller ture ud af byen.

On Spot

VK's filmkanal "On Spot" leverer året igennem videoer ved særlige lejligheder og er en stor del af VK's filmfestival "Det gyldne snit". Find "On Spot" på Facebook her.