[English version below]

Kære elev

Hos Viborg Katedralskole er der plads til alle, der har lyst til at opleve, hvordan det er at være gymnasieelev.

Vælger du brobygning på Viborg Katedralskole sørger skolens elever og lærere for at give dig et godt indblik i, hvordan livet og hverdagen er som elev på skolen.

Dine dage i brobygning byder på rundvisning, introduktion til gymnasiet og ikke mindst undervisning i både kendte og nye fag. Du vil komme til at møde skolens elever både ude til undervisningen og rundt omkring på skolen. Og så vil du blive klogere på din fremtid.

Vi ved, at hverdagen som gymnasieelev ikke kun byder på lektier og undervisning, men også fællesskab og sjove stunder. Derfor introducerer vi dig også til de arrangementer og elevudvalg, du kan blive en del af på Viborg Katedralskole. Nogle af gymnasieeleverne vil selv fortælle dig om hverdagen på skolen og alt hvad det indebærer at være elev på Viborg Katedralskole. 

Vi glæder os til at se dig – og husk én ting: spørg løs, hvis du er nysgerrig eller i tvivl. 

 

 

Alt det praktiske

Når I ankommer til skolen på jeres første dag, skal I ikke gå ind på skolen. I mødes i skolegården, hvor nogle gymnasielever vil stå klar for at tage imod jer. De vil stå med et skilt, hvor jeres hold og skole fremgår. Gå direkte hen til dem, når I ankommer, så I undgår at blande jer for meget med de andre elever. 

Covid-19 retningslinjer

Den nuværende Covid-19 situation kræver, at vi passer godt på hinanden. Derfor har vi lavet en række tiltag for at passe godt på alle elever – VK-elever såvel som jer brobygningselever.  

Vi bruger alle skolens lokaler for at skabe afstand, og vi sørger for, at I er mindst muligt blandet på tværs af grundskolerne.

Undervejs har I undervisning i det samme lokale, hvor I også vil skulle opholde jer i pauserne. Det skyldes, at I så vidt muligt skal undgå at færdes på skolens fællesområder. Vi vil bede jer så vidt muligt tage jeres egen madpakke med, så I ikke skal ned i kantinen. 

Desuden har vi en række retningslinjer på Viborg Katedralskole, som I skal overholde, mens I er på skolen:

- Når I befinder jer på skolens fællesområder, skal I altid sørge for at holde afstand. Når I går på gangene og trapperne, skal I holde til højre.

- Når I ankommer til og forlader et klasselokale, skal I sørge for at spritte bordet af (der er sprit i lokalet).

- Sørg for at vaske og spritte hænder regelmæssigt.

- Host i ærmet. 

Du må ikke møde på skolen, hvis du har selv de mindste tegn på sygdom (fx småforkølelse). Er du syg og er forhindret i at deltage i undervisningen undervejs i dit brobygningsforløb, skal du kontakte skolen på 8662 0655 eller på vibkat@slet-dette.vibkat.dk.

Vores forventninger

Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen og medbringer skriveredskaber, lommeregner og evt. en bærbar PC eller Mac. Der kan være hjemmearbejde og forberedelse til timerne - dog ikke til første dag. Har du tilmeldt dig IB-brobygning foregår al undervisning naturligvis på engelsk.

Skoledagen

Vi starter normalt kl. 8.00, og vi har lektioner af 70 minutters varighed. Spisepausen afholdes kl. 11.55-12.25. Normalt ville vi invitere jer til at sidde sammen med vores elever i kantinen, men på grund af den nuværende situation, skal alle brobygningselever så vidt muligt opholde sig i klasselokalerne. Derfor opfordrer vi til, at I tager jeres egen madpakke med. 

Du vil modtage undervisning sammen med de andre elever i brobygning og få en mulighed for at tale med nogle af skolens elever.  

Dagene slutter 13.35.

Læs meget mere om skolen her på sitet og find os på Instagram og Facebook.

Vi glæder os til at møde dig!

 

 

 

English version

Dear student

At Viborg Katedralskole there is room for everybody who wants to try out being a student at our school. 

If you choose brobygning/school visit at Viborg Katedralskole, our students and teachers will help giving you an idea of what it is like to be here on an everyday basis. 

When you are here, you will get a tour of the school, an introduction to our international lines and be taught in new as well as well-known subjects. You will get to meet our students and ask them all the questions that you want. We know that life as a student with us is not only classes and homework, but also common activities and fun. You will hear about some of the organisations and clubs that you can be part of at Viborg Katedralskole. 

We are looking forward to meeting you - and please remember: Ask away if you are curious or in doubt of something.&nb

Practical things

When you arrive at the school on the first day, please do not enter the school. Meet in the schoolyard, where some students and teachers will receive you. They will carry a sign showing you where you should be. Go straight to these people when you arrive so you do no mix visitors from other schools. 

 

Covid-19 guidelines

The present Covid-19 situation requires that we look after each other. For that reason we have put in place a number of things to make sure that everybody is safe. We use all the available classrooms of the school to create a distance and to make sure that you mix as little as possible across schools. 

Your classes will be taught in the same room as the one where you must stay during breaks. You must avoid as much as possible to move around the common areas of the school. Please bring your own lunch pack as well, in order to not have to go to the canteen. 

We also have some general guidelines that everybody must follow: 

- in the common areas you must keep a distance to others

- when walking in the halls, keep right

- make sure that you disinfect and/or wash your hands regularly

- caugh in your sleeve

You are NOT allowed to show up if you feel ill or sick at all, even if it is only a slight cold. Are you ill and unable to take part in brobygning/the visit, or parts of it, you must contact the school at vibkat@slet-dette.vibkat.dk or 86620655.  

Our expectations

We expect that you take an active part in the classes and that you bring pen/pencil, calculator, and a pc/mac. All classes for IB brobygning will be taught in English.

Your school day

We normally begin at 8:00 and our lessons are each 70 minutes. The lunch break is 11:55-12:25. Normally we would invite you to eat in the canteen, but due to the current situation, all visitors must stay in the classrooms as much as possible. Please bring your own lunch. 

You will be taught in your group of visitors and get a chance to meet international students from the school. 

The days end at 13:35. 

Read a lot more about the school at this site and find us on Instagram og Facebook.

We are looking forward to meeting you!

 

Skolens adresse

Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2, 8800 Viborg

Kontakt

Ved spørgsmål kontaktes uddannelseschef Majken Kruse på 86620655 eller ve@vibkat.dk

Questions on IB to IB Coordinator Mads Fedder Henriksen mf@slet-dette.vibkat.dk

 

Skemaer/Timetables 

Klik på nedenstående links og følg med i skemaet/click link below and see the timetable