For at blive optaget i gymnasiet skal du have:

  • Afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have haft undervisning svarende til 9. klasse
  • Søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • Aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • Udfyldt en uddannelsesplan og være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen

Har du gået i 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole skal du foruden ovenstående have modtaget undervisning og aflagt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er i så fald gymnasiet, der skal uddannelsesparathedsvurdere dig, og det er rektor, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Du kan læse mere om regler for optagelse her: Optagelsesbekendtgørelsen

Optagelsesprøven indeholder en prøve á 20 minutters varighed i hvert af fagene dansk, engelsk, tysk og matematik. Der gives en forberedelsestid på ca. 20 min. til dansk, engelsk og tysk.